هواکش صنعتی مدل CMRH

  • هواکش صنعتی با فن تسمه ای با موتور الکتریکی با چند قرقرۀ استاندارد هواکش صنعتی
  • تسمه ها و نگه دارنده ها مطابق با استاندارد ISO-13857
  • استفاده از ورق فولاد بسیار ضخیم در ساختار دستگاه

هواکش صنعتی مدل CMRH

Recently Viewed Products

امتیاز کیفی به محصولات تهویه آماج