هواکش صنعتی مدل HGT

  • هواکش صنعتی با فن های محوری قوی و ابعاد بزرگ
  • روتور آلومینیومی با 3، 6 یا 9 تیغه با زاویه گرایش متفاوت و قابل تنظیم

 

هواکش صنعتی مدل HGT

Recently Viewed Products

امتیاز کیفی به محصولات تهویه آماج