هواکش صنعتی مدل Sodeca HTP

  •  هواکش صنعتی برای فشار بالا با فن های محوری قدرتمند لوله ای
  •  مخصوص کاربردهای معدنی و خروج بسیار زیاد هوا
  •   پوشش ضخیم ورق فولاد برای کیسینگ، عملکرد بالای ایرودینامیک و قالب روتور آلومینیومی

هواکش صنعتی

Recently Viewed Products

امتیاز کیفی به محصولات تهویه آماج